Vitajte na našich stránkach

Centrum včasnej intervencie v Trnave rozbehlo svoju činnosť na začiatku roka 2018. Bolo to na podnet Mesta Trnava, ktoré si uvedomilo potrebu a dôležitosť tejto služby v modernom meste. Začalo teda spoluprácu s Nadáciou Socia, ktorá v tom čase mala viacero skúseností so službou včasnej intervencie a jej rozbehom na Slovensku. Po dohode s Trnavským samosprávnym krajom, občianským združením SBAH, mestom Hlohovec a Piešťany, ktoré tiež mali o službu záujem vznikla spolupráca, ktorej ovocím je služba včasnej intervencie pre všetky rodiny s dieťaťom so znevýhodnením do 7 rokov v Trnavskom samosprávnom kraji.

Narodenie dieťatka s postihnutím je náročná situácia, kedy rodina potrebuje čo najskôr podporu, aby sa zorientovala. Služba včasnej intervencie poskytuje takúto podporu rodinám predčasne narodených detí, detí s telesným alebo zmyslovým postihnutím, detí s Downovým syndrómom, ale aj s inými syndrómami, detí s autistickým spektrom, detí nehovoriacich alebo s rizikovým vývinom.

obrazok

Naše služby

KOMPLEXNÁ STIMULÁCIA
VÝVINU DIEŤAŤA
Zobraziť viac
PODPORA VLASTNÝCH
ZDROJOV RODINY
Zobraziť viac
SOCIÁLNO-PRÁVNE PORADENSTVO
A PODPORA PRI ADMIN. ÚKONOCH
Zobraziť viac